Muutostyöhakemus

Mikä­li talo­yh­tiön raken­nus­vuo­si on 1990- luku tai van­hem­pi, tulee uuden lain mukaan suo­rit­taa asbes­ti­kar­toi­tus puret­ta­vis­ta mate­ri­aa­leis­ta. Jos maa­laat, tape­toit tai asen­nat lami­naa­tin niin ei muu­tos­työil­moi­tuk­sel­le ole tarvetta.

Tiedot suunnitteilla olevasta työstä

LVI työt

Teki­jän tulee olla luvan saa­nut putkimies

Rakennustyöt

Vedeneristystöiden suorittaja

Sähkötyöt

Teki­jän tulee olla luvan saa­nut sähkömies

Ilmoittajan tiedot

Huo­neis­ton tark­ka osoite
Huo­moit­han, että remont­tia ei saa aloit­taa ennen isän­nöit­si­jän anta­maa lupaa.

Muutostyön suunnitelmat

Lataa tähän muu­tos­työn suun­ni­tel­mat ja mah­dol­li­nen poh­ja­ku­va PDF muodossa

Lataa muita remontin liitteitä

reCAPTC­HA is required.