Asukasneuvonta

Harri Palsila ja Thomas Hacklin, Kreivin Isännöinti

Kreivin Isännöinnille vastuullisuusauktorisointi 

Krei­vin Isän­nöin­ti on saa­nut vas­tuul­li­sen isän­nöin­nin ISA-auk­­­to­­­ri­­­soin­­­nin. Se myön­ne­tään isän­nöin­tiy­ri­tyk­sel­le, joka huo­leh­tii hen­ki­lö­kun­nas­taan sekä toi­mii avoi­mes­ti ja luo­tet­ta­vas­ti nou­dat­taen isän­nöin­nin eet­ti­siä ohjei­ta. ”Tämä on osoitus,

Lue lisää » 
Puzzle

Haemme kiinteistösihteeriä joukkoomme 

PÄI­VI­TYS 5.7.2023: Kii­täm­me kaik­kia teh­tä­vää hake­nei­ta! Run­saas­ta kiin­nos­tuk­ses­ta ja saa­mis­tam­me hyvis­tä hake­muk­sis­ta joh­tuen olem­me päät­tä­neet haun jo nyt. Haas­tat­te­luun vali­tuil­le olem­me ilmoit­ta­neet hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.  Toi­min­tam­me kasvaessa

Lue lisää » 
Harri Palsila koiransa Uman kanssa

Tiimimme kasvaa - esittelyssä Harri Palsila 

Krei­vin Isän­nöin­nin uusi vah­vis­tus on isän­nöit­si­jä­nä 1. tam­mi­kuu­ta 2023 aloit­ta­va Har­ri Pal­si­la. Hän on aiem­min toi­mi­nut IT- ja tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa kan­sain­vä­li­sis­sä joh­to­teh­tä­vis­sä sekä pk-yri­­­tyk­­­sis­­­sä kon­­­sul­­­toin­­­ti- ja

Lue lisää » 
Energy savings

Energiansäästöä arjen pienillä teoilla 

Nyt kun ener­gia­kus­tan­nuk­set ovat kovas­ti nous­seet, voi jokai­nen meis­tä omil­la toi­mil­laan pie­nen­tää ener­gian­ku­lu­tus­taan ja hil­li­tä samal­la sekä talo­yh­tiön että omaa säh­­­kö- ja läm­mi­tys­las­kua. Täs­sä muutama

Lue lisää » 

Pyydä tarjous!