Haemme kiinteistösihteeriä joukkoomme

Puzzle

PÄI­VI­TYS 5.7.2023: Kii­täm­me kaik­kia teh­tä­vää hake­nei­ta! Run­saas­ta kiin­nos­tuk­ses­ta ja saa­mis­tam­me hyvis­tä hake­muk­sis­ta joh­tuen olem­me päät­tä­neet haun jo nyt. Haas­tat­te­luun vali­tuil­le olem­me ilmoit­ta­neet hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.  Toi­min­tam­me kas­vaes­sa haem­me toi­mis­tol­lem­me Naan­ta­liin kiin­teis­tö­sih­tee­riä vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Etsim­me asia­kas­pal­ve­lu­hen­kis­tä kiin­teis­tö­sih­tee­riä vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Naan­ta­lin toi­mi­pis­teel­le. Työn­ku­vaa­si kuu­lu­vat mm. asia­kas­pal­ve­lu puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se ja kas­vok­kain, vas­­ti­­ke- ja mak­su­lii­ken­teen hoi­to, huol­to­pyyn­tö­jen käsit­te­ly, asu­kas­vies­tin­tä sekä muita […]