Haemme isännöitsijää

Puzzle

Toi­min­tam­me kas­vaes­sa haem­me toi­mis­tol­lem­me Naan­ta­liin isän­nöit­si­jää vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Isän­nöit­si­jän toi­men­ku­va Krei­vin Isän­nöin­nis­sä kes­kit­tyy nimet­ty­jen asun­­to-osa­­keyh­­tiöi­­den isän­nöin­tiin arvo­jem­me – pal­ve­le­va, aloit­teel­li­nen, nyky­ai­kai­nen ja osaa­va – mukai­ses­ti. Teh­tä­vä­nä­si on huo­leh­tia asia­kas­yh­tiöi­den arjen suju­vuu­des­ta ja kiin­teis­tö­jen arvon kehi­tyk­ses­tä. Voit olla jo alaa koke­nut tai vas­ta isän­nöit­si­jä­nä aloit­ta­va ammat­ti­lai­nen. Mik­si Krei­vin Isän­nöin­ti? Krei­vin Isän­nöin­nis­sä pää­set osak­si kas­va­vaa ja kehit­ty­vää toi­mis­toa, jos­sa panostetaan […]