Paloturvallisuus on huolellisuutta arjessa

Ruoanlaittoa liedellä

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään palo­tur­val­li­suus­viik­koa. Se antaa hyvän syyn ker­ra­ta kodin tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä teki­jöi­tä. Ne kan­nat­taa ottaa osak­si joka­päi­väis­tä arkea. Meis­tä jokai­sel­la on vas­tuu palo­tur­val­li­suu­des­ta. Se koos­tuu pie­nis­tä käy­tän­nön teois­ta puhe­lin­ta lada­tes­sa, kynt­ti­löi­tä sytyt­täes­sä tai lie­del­lä kok­kail­les­sa. Näin pimeä­nä aika­na kynt­ti­lät tuo­vat tun­nel­maa, mut­ta ne tulee olla tur­val­li­ses­sa pai­kas­sa pien­ten las­ten tai per­heen eläin­ten ulot­tu­mat­to­mis­sa. Kynt­ti­löi­tä ei […]