Energiansäästöä arjen pienillä teoilla

Energy savings

Nyt kun ener­gia­kus­tan­nuk­set ovat kovas­ti nous­seet, voi jokai­nen meis­tä omil­la toi­mil­laan pie­nen­tää ener­gian­ku­lu­tus­taan ja hil­li­tä samal­la sekä talo­yh­tiön että omaa säh­­kö- ja läm­mi­tys­las­kua. Täs­sä muu­ta­ma help­po vink­ki ener­gian sääs­tä­mi­sek­si: 1) Sam­mu­ta säh­kö­lait­teet, kun et käy­tä nii­tä. Älä pidä lait­tei­ta tur­haan val­mius­ti­las­sa, tai latu­rei­ta sei­näs­sä. Val­mius­ti­las­sa ole­vat lait­teet kulut­ta­vat säh­köä jopa 5–10% kodin koko­nais­ku­lu­tuk­ses­ta. 2) Sammuta […]