Isännöitsijätodistus + liitteet

154,00 

Tilaa isännöitsijätodistus liitteineen kun olet myymässä tai vuokraamassa asuntoasi. Perunkirjoitusta tai lainan hakemista varten riittää kun tilaat pelkän isännöitsijätodistuksen.

 • Tilausta varten tarvittavat tiedot

 • Asiakirjatilauksen kohteena oleva huoneisto

 • Max. tiedoston koko: 16 MB.
 • Toimitusosoite

 • Toimitustapa

 • 0,00 €
Osasto:

Kuvaus

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus­ta tar­vi­taan esi­mer­kik­si asun­toa myy­täes­sä, vuo­krat­taes­sa tai haet­taes­sa lai­naa. Isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­ses­ta käy­vät ilmi kiin­teis­tön tie­dot, teh­dyt isot kor­jauk­set sekä suun­nit­teil­la ole­vat isot kor­jauk­set ja kysei­seen huo­neis­toon liit­ty­vät omis­ta­ja- ja maksutiedot.

Todis­tuk­sen voi tila­ta asun­non omis­ta­ja tai hänen val­tuut­ta­man­sa taho, kuten kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät tai pan­kit. Val­tuu­te­tun hen­ki­lön on osoi­tet­ta­va oikeu­ten­sa saa­da todis­tus kiin­teis­tön väli­tys- tai panttaussopimuksella.

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­sen voi tila­ta käte­vim­min säh­köi­ses­ti. Todis­tus ja sen ohel­la tilat­ta­vat doku­men­tit ovat mak­sul­li­sia. Tila­tes­sa­si isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­sen liit­tei­neen saat mukaan:

 • Yhtiö­jär­jes­tyk­sen
 •  Tilinpäätöksen
 •  Talousarvion
 •  Kunnossapitotarveselvityksen
 •  Ener­gia­to­dis­tuk­sen (mikä­li laadittu)
 •  Huo­neis­ton poh­ja­piir­rok­sen (mikä­li sel­lai­nen olemassa)

Doku­men­tit toi­mi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti säh­köi­ses­ti. Nor­maa­li toi­mi­tusai­ka on 2-3 arkipäivää.