Tilinpäätös

35,00 

Tilaa taloyhtiön kirjanpitolain ja -asetusten mukaiset tilinpäätösasiakirjat.

  • Tilausta varten tarvittavat tiedot

  • Asiakirjatilauksen kohteena oleva huoneisto

  • Max. tiedoston koko: 16 MB.
  • Toimitusosoite

  • Toimitustapa

  • 0,00 €
Osasto:

Kuvaus

Kir­jan­pi­to­lain ja -ase­tus­ten mukai­nen tilin­pää­tös. Tilin­pää­tös­asia­kir­jat käsittävät:

  • tilin­pää­tös­päi­vän talou­del­lis­ta ase­maa kuvaa­van taseen,
  •  tulok­sen muo­dos­ta­mis­ta kuvaa­van tulos­las­kel­man,
  •  rahoi­tus­las­kel­man, jos­sa anne­taan sel­vi­tys varo­jen han­kin­nas­ta ja nii­den käy­tös­tä tili­kau­den aikana.
  •  taseen, tulos­las­kel­man ja rahoi­tus­las­kel­man lii­te­tie­dot.