Asukasneuvonta

Vihreän sähkön töpseli

Arjen helppoja energiansäästövinkkejä 

Jokai­nen meis­tä voi hel­pos­ti vähen­tää kodin ener­gian­ku­lu­tus­ta asu­mi­seen liit­ty­vil­lä muu­tok­sil­la. Jo pie­nin kei­noin säh­kö­las­kua saa alen­net­tua 10 pro­sent­tia. Yli nel­jäs­osa ker­ros­ta­lo­ko­din ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta menee säh­köön. Sähkölämmitteisissä

Lue lisää » 

Hyvän asumisen ohjeita 

Kerääm­me tähän ohjei­ta ja vink­ke­jä hyvään asu­mi­seen. Voit myös seu­ra­ta mei­tä Face­boo­kis­sa ja jakaa omia hyviä vink­ke­jä­si osoit­tees­sa facebook.com/kreivinisannointi.fi.

Lue lisää » 

Pyydä tarjous!