Asukasneuvonta

Puzzle

Haemme kiinteistösihteeriä joukkoomme 

PÄI­VI­TYS 5.7.2023: Kii­täm­me kaik­kia teh­tä­vää hake­nei­ta! Run­saas­ta kiin­nos­tuk­ses­ta ja saa­mis­tam­me hyvis­tä hake­muk­sis­ta joh­tuen olem­me päät­tä­neet haun jo nyt. Haas­tat­te­luun vali­tuil­le olem­me ilmoit­ta­neet hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.  Toi­min­tam­me kasvaessa

Lue lisää » 
Harri Palsila koiransa Uman kanssa

Tiimimme kasvaa - esittelyssä Harri Palsila 

Krei­vin Isän­nöin­nin uusi vah­vis­tus on isän­nöit­si­jä­nä 1. tam­mi­kuu­ta 2023 aloit­ta­va Har­ri Pal­si­la. Hän on aiem­min toi­mi­nut IT- ja tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa kan­sain­vä­li­sis­sä joh­to­teh­tä­vis­sä sekä pk-yri­­­tyk­­­sis­­­sä kon­­­sul­­­toin­­­ti- ja

Lue lisää » 
Energy savings

Energiansäästöä arjen pienillä teoilla 

Nyt kun ener­gia­kus­tan­nuk­set ovat kovas­ti nous­seet, voi jokai­nen meis­tä omil­la toi­mil­laan pie­nen­tää ener­gian­ku­lu­tus­taan ja hil­li­tä samal­la sekä talo­yh­tiön että omaa säh­­­kö- ja läm­mi­tys­las­kua. Täs­sä muutama

Lue lisää » 
Puzzle

Haemme isännöitsijää 

Toi­min­tam­me kas­vaes­sa haem­me toi­mis­tol­lem­me Naan­ta­liin isän­nöit­si­jää vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Isän­nöit­si­jän toi­men­ku­va Krei­vin Isän­nöin­nis­sä kes­kit­tyy nimet­ty­jen asun­­­to-osa­­­keyh­­­tiöi­­­den isän­nöin­tiin arvo­jem­me – pal­ve­le­va, aloit­teel­li­nen, nyky­ai­kai­nen ja osaa­va – mukai­ses­ti. Teh­tä­vä­nä­si on huolehtia

Lue lisää » 
Nainen, laptop, koira_SarahChai, Pexels

Etäkokouksien pitäminen helpottuu taloyhtiössä 

Hei­nä­kuun alus­sa 2022 tuli voi­maan asun­­­to-osa­­­keyh­­­tiö­­­lain muu­tos, joka hel­pot­taa talo­yh­tiön kokous­ten jär­jes­tä­mis­tä etäyh­tey­del­lä. Sen myö­tä yhtiö­ko­kouk­set voi­daan pitää täy­sin etä­nä eikä fyy­sis­tä kokous­ti­laa enää vaadita.

Lue lisää » 

Pyydä tarjous!